Har du tänkt byta mobiloperatör eller flytta till en annan stadsdel (eller landsända)? Då är det viktigt att du väljer en operatör som har en bra mobiltäckning i det område där du har tänkt bosätta dig. För frågan när nämligen inte vilken mobiloperatör som har den bästa täckningen överlag. Frågan du istället bör ställa dig är vem som har bäst täckning lokalt.

Detta är förstås en svår fråga att svara på för den genomsnittlige konsumenten. Men som tur är finns vi här för att hjälpa dig att hitta den operatör som har bäst mobiltäckning i just ditt område. Läs vidare så ska vi dela med oss av tips och råd som hjälper dig att hitta rätt!

Så kan du kontrollera din aktuella mobiltäckning

Ett sätt att kontrollera täckningen i ett mobilnät är att titta på täckningskartor från de olika operatörerna. Men även om du gör detta kan du ställa dig själv frågan vilken operatör som har bäst mobiltäckning i ett visst område. Därför bör du göra så här för att kontrollera din aktuella täckning:

  • Ladda ner en app eller surfa till en sajt som kontrollerar täckningen hos olika operatörer.
  • Använd den täckningskarta som erbjuds eller sökfunktionen (om en sådan finns).
  • Försök att ta reda på hur täckningen ser ut i området där du bor eller ska bosätta dig.

Du kan även se hur många staplar din mobiltelefon indikerar att du har. Men detta är inte ett särskilt bra mått och nedan förklarar vi varför!

Därför är staplarna inget tillförlitligt mått

De flesta konsumenter tror att antalet staplar är ett bra mått för hur bra täckningen är i mobilnätet. Denna indikator ger dock inte en helt rättvisande bild. Till exempel kan antalet staplar variera ganska kraftigt beroende på vilken mobiltelefon du har (tillverkare och modell). Även med en viss signalstyrka kan du alltså se indikatorn visa fler eller färre staplar beroende på mobilmodellen. Den ger därför bara en ganska grov uppskattning och inte en entydig bild av den faktiska signalstyrkan.

För att du ska få en rättvisande bild rekommenderar vi därför att du använder en app som faktiskt mäter signalstyrkan.